Catégories
Actualités

Ofschloss vum Stage – Patt zum Beschten an der Dikrecher Direktioun

D’Dikrecher Regionaldirektioun huet och dëst Joer d’Stagiaire-Fonctionnairen an hir jeeweileg Conseillers pédagogiques op eng Receptioun an d’Gebailechkeete vun der Direktioun zu Dikrech invitéiert fir hinne fir hir super Aarbecht an een erfollegräichen Ofschloss vum Stage ze gratuléieren. 19 Stagiairen hunn am Schouljoer 2022-23 uechter déi 13 Schoulen an der Regionaldirektioun Dikrech hire Stage absolvéiert a ginn dës Woch vum Minister Claude Meisch vereedegt. 

D’Direktioun seet de Stagiären, mee natierlech och hire Conseilleren villmools Merci fir hir Aarbecht a wënscht hinne vill Erfolleg an hirer ustoender Schoulkarriär.