Bienvenue à la Direction de l’enseignement fondamental

Schierener Chrëschtmaart 2023

Wéi et schonn Traditioun ass, huet d‘Schierener Schoul och dëst Joer den 1 Dezember de Chrëschtmaart mat der Hëllef vun der Schierener Musek, der Gemeng, den Elteren an der Maison Relais organiséiert. Trotz der Keelt hate mer eng schéi geselleg Atmosphär mat engem gudde waarme Glühwäin. D‘Gemengenaarbechter hunn de Chrëschtmaart mat enger flotter Chrëschtbeliichtung gerëscht.…

Scheckiwwerreechung an der Schoul “Am Weier” am Äerenzdall

E Méindeg, den 23 Oktober 2023, konnten d’Schoulkanner, zesumme mat hirem Léierpersonal an a Presenz vum Schouldirekter Gérard Roettgers, dem Schäfferot vun der Äerenzdallgemeng, der Maison Relais an der Elterevereenegung zwee Schecke vu jeeweils 3 000€ iwwerreechen. Ee Scheck ass un d’S.O.S Kannerduerf gaangen an den zweeten un d’FAL – Fondatioun Autisme Luxembourg. Mir spenden…

Level UP – Neie Projet vum SCRIPT

D’Netzwierk vun de bestoendenan zukünftege Schoulconcoursen Ëmmer méi pädagogesch Concourse ginn entre-temps fir all Alterskategorien duerch de ganze Schoulparcours organiséiert. Fir dës Concoursen ze regroupéieren an ze promouvéieren, huet de SCRIPT d’Initiativ lancéiert de Projet “Level UP” an d’Liewen ze ruffen. Méi Informatiounen dozou fannt dir um Internetsite: www.levelup.lu

Rentrée scolaire 2023-24

Dikrecher Regionaldirektioun wënscht jidderengem eng schéi Rentrée.

Ofschloss vum Schouljoer 2022/23

De 19. Juli, wärend der éischter Woch vun der Schoulvakanz, war et un der Zäit dass d’Regionaldirektioun, zesumme mat der Diagnostik Ekipp, der Schoulentwécklungsekipp aus der Dikrecher Regioun, dem Büro vun de Classes étatiques an de Schoulpresidenten, sech emol een entspaanten Dag als Ofschloss vum Schouljoer 2022/23 gënnen. Wéi mécht een dat am Beschten? Natierlech bei dësem herrleche Wieder…

Pensiounsfeier zu Dikrech

D’Schouljoer 2022-23 geet zu Enn a wéi all Joer bedeit dat fir verschidden Enseignanten d’Enn vun der Schoulkarriär an de Start an eng wuelverdéngte Pensioun. 6 Enseignanten aus der Dikrecher Regionaldirektioun goufen dowéinst invitéiert a kruten e Patt zum Beschten. Zesumme mat hire Schoulpresidenten an der Direktioun gouf dës Woch op e neit Kapitel an hirem…

D’Kanner aus der Reisduerfer Grondschoul spenden un Médecins sans frontières

An der Woch virun der Fuesvakanz hunn mir wéi all Joer zesumme mat de Kanner eng Frühstückswochen organiséiert. Wärend dëser Woch dierfen d’Kanner sech all Dag un engem grousse Frühstücksbuffet servéieren. Fir d’Zutaten ze finanzéiere bréngt all Kand 10 Euro mat. Wat zum Schluss iwwreg bleift gëtt fir de gudden Zweck gespent. Am Kader vun…

Ofschloss vum Stage – Patt zum Beschten an der Dikrecher Direktioun

D’Dikrecher Regionaldirektioun huet och dëst Joer d’Stagiaire-Fonctionnairen an hir jeeweileg Conseillers pédagogiques op eng Receptioun an d’Gebailechkeete vun der Direktioun zu Dikrech invitéiert fir hinne fir hir super Aarbecht an een erfollegräichen Ofschloss vum Stage ze gratuléieren. 19 Stagiairen hunn am Schouljoer 2022-23 uechter déi 13 Schoulen an der Regionaldirektioun Dikrech hire Stage absolvéiert a ginn dës Woch vum Minister Claude Meisch…

ETEP Formatioun – Veianer Grondschoul

De CDSE (Centre pour le développement socio-émotionnel) hat de 4. Juli 2023 d’Veianer Léierpersonal op Mënsbech invitéiert fir hinnen am Kader vun enger klenger Feierstonn den Diplom vun hirer ETEP-Formatioun z’iwwerreechen. D’Regionaldirektioun ass immens frou an houfreg, datt dat Veianer Léierpersonal sech kollektiv engagéiert huet fir eng Formatioun ze maachen, déi als Sujet déi sozio-emotional Entwécklung vun…

Scheckiwwerreechung an der Schoul zu Tandel

Article MyWort

Direction de Région Diekirch

Comptant quelques 4000 élèves encadrés par près de 600 enseignants, la Direction de l’enseignement fondamental – Direction Diekirch regroupe un syndicat intercommunal et les écoles fondamentales des 12 communes suivantes:

Bettendorf, Bourscheid, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck, Feulen, Reisdorf, Schieren, SISPOLO (syndicat intercommunal), Tandel, Vallée de l’Ernz, Vianden