Catégories
Actualités

Schoulkanner aus dem Parc Housen sammele fir Special Olympics Lëtzebuerg

© Photo: Emile Junker

Am Kader vun hire Schoulsportdeeg an der Schoul aus dem Parc Housen, konnt ee Scheck un Special Olympics iwwerreecht gin. Duerch de Verkaf vu Bastelaarbechten, Iessen a Gedrénks an der traditioneller Stoppekëscht, konnt bei der Chrëschtfeier déi stolz Somme vu 5000€ gesammelt ginn. D’Special Olympics, vertrueden duerch den Torsten Ottens an zwou Sportlerinnen, huelen dës Spend fir hire Sportler d’Participatioun un de Special Olympics World Games zu Berlin ze erméiglechen.

Catégories
Actualités

Bicycool : Eng sportlech Woch geet zu Enn

Am Kader vum Projet “Bicycool” konnten d’kanner aus der Veiner Schull hier Talenter um Vëlo ënner Beweis stellen. Hei fannt dir de ganzen Artikel:

©Photo: Lex Reichling
Catégories
Actualités MyWort Artikel

Schéckiwwerreechung am Schoulzentrum Ierpeldeng

© Photo: Lucien Weis

En Donneschdeg, 30.03.2023 hunn d’Schoulkanner vum Schoulzentrum Ierpeldeng, zesummen mat hirem Léierpersonal an a Präsenz vum Schouldiekter Gérard Roettgers an dem Schäfferot vun der Gemeng Ierpeldeng/Sauer, ee Scheck vun 6 000€ un d’Madammen Lentz a Pletschet vun der ALAEC (association lux. d’aide aux enfants cardiaques) iwwerrécht.D’Vertriederinne vun der ALAEC hunn de Schoulkanner während deem ganze Moien interessant Erklärungen iwwert hir Associatioun a virun allem iwwert häerzkrank Kanner ginn an och erklärt, wat mat dëse Suen geschitt.

Dës Zomm ass den Erléis vum Krëschtmaart vum 16.12.2022, organiséiert vum Léierpersonal an der Maison Relais. Ee grousse MERCI un d’EIS, der Elteren-Associatioun vun der Gemeng Ierpeldeng, fir di wäertvoll Hëllef beim Verkaf vu Gedrenks a fir déi Ënnerstëtzung, déi mir ëmmer vun hinne kréien.

E ganz grousse Merci och un all Elteren, Grousselteren, Famill a Frënn, déi dëse schéine Schéck méiglech gemaach hunn!

Lucien Weis

Article MyWort

Catégories
Actualités MyWort Artikel

D’Feelener Schoul spend 7300€

© Photo: Lex Reckinger

D’Schoulkanner aus dem Kuebebongert hu mëttwochs, den 29. Mäerz, zesummen mat hirem Léierpersonal an a Präsenz vum Här Luc Reis aus der Schouldirektioun Dikrech, de Vertrieder vun der Gemeng, den Elterevertrieder an engem Vertrieder vun der Feelener Musek, ee Scheck vun 7300 € un d’Madame Laura Franck vun der Fondatioun Sarah Grond iwwerreecht. 

Virun der Scheckiwwerreechung huet d’Vertriederin vun der Fondatioun de Kanner aus all de Cyclen erklärt, wat mat de Suen geschitt, déi si gesammelt hunn. D’Missioun vun der Stëftung ass et Kanner an Noutsituatiounen finanziell  a mat Sachspenden ënnert d’Äerm ze gräifen. Virun allem Kanner, déi een Elterendeel verluer hunn, wëllen si hëllefen. 

Déi generéis Zomm ass de 16. Dezember um Chrëschtmaart am Kuebebongert duerch de Verkaf vu Bastelaarbechten, Iessen a Gedrénks, gesammelt ginn. Organiséiert haten dëse flotte Maart d’Gemeng, d’Schoul, d’Maison Relais, d’Elterevertrieder an d’Feelener Musek. Ee grousse Merci geet un d’Schoulkanner, déi wärend ville Stonnen gebastelt hunn an um Chrëschtmaart hir Verkaafstalenter ënner Beweis gestallt hunn.

Lex Reckinger

Article MyWort

Catégories
Actualités

De Cycle 4.1 vun Tandel sammelt fir e gudden Zweck

D’Klass 4.1a vum Célia Giudice a Viviane Coremanns aus der Primärschoul “Um Brill” zu Tandel huet dëst Joer fir Chrëschtdag decidéiert de Kanner, déi de Moment hospitaliséiert sinn an deenen et am Moment leider net sou gutt geet, eng Freed ze maachen. Fir dëse Kanner hëllefen ze kënnen an erëm ee Laachen an d’Gesiicht ze zauberen, huet d’Klass am Dezember 2022 eng Woch laang am Schoulgebai Kuch verkaf an den Erléis un d’Organisatioun “Île aux clowns” gespent.

Catégories
Actualités MyWort Artikel

D’Veiner Schull sammelt fir de gudden Zweck

© Jengel Klasen

No laanger Waardezäit konnt dëst Joer endlech nees e Chrëschtmaart zu Veianen ofgehal ginn. Den 26. November 2022 war et souwäit an souguer de Kleeschen an de Pëlzebock haaten sech et net huele gelooss an hu vun dëser Geleeënheet profitéiert fir e puer flotter Stonnen mat de Veianer Leit ze verbréngen.

Besonnesch d’Kanner aus der Veiner Schull hunn dem Hellege Mann gesongen, virgedanzt an e kuerzt Theaterstéck virgefouert. D’Schüler aus alle Cyclen (C1-C4) hu gebak a gebastelt an uschléissend hir Schneekereien a Chrëschtdeko an enger Tombola verspillt. Dësen Erléis, 865 Euro, huet d’Veiner Schull integral un d’Kannerhëllefswierk vun de Vereenten Natiounen UNICEF gespent.

An deem Kontext war en Donneschdeg, den 22. Dezember 2022, eng Scheckiwwerreechung um Site vun der Veianer Schoul, dës a Presenz vu der Regionaldirektioun Dikrech. All d’Schoulkanner, vu kleng bis grouss, hate sech mat hirem Léierpersonal zesummefonnt fir der Madame Nathalie Wohlfart vun UNICEF Lëtzebuerg dësen Don z‘iwwerreechen. Mat dëse gesammelte Sue kann och deene Kanner, deenen et net sou gutt geet, eng kleng Freed fir d’Feierdeeg gemaach ginn.

Philippe Herman – Schoulpresident Veianen

Article MyWort

Catégories
Actualités MyWort Artikel

Schierener Chrëschtmaart 2022

E Freideg, 2. Dezember war et endlech nees esou wäit. D’Schierener Schoul huet op hiren traditionelle Chrëschtmaart um Schoulsite invitéiert. Am Nomëtteg ass fläisseg opgeriicht a gerëscht ginn. Ab 17h30 konnten d’Léit de Schoulkanner hir selwer gebastelt Chrëschtsaachen op deene ville Stänn bewonneren a kafen a sech bei de kalen Temperature mat engem Glühwäin oder Choky opwiermen.

De Kleeschen hat och dëst Joer erëm, mat der Ënnerstëtzung vun der Schierener Musek, de Wee op Schieren fonnt, fir de Schierener Kanner eng Titchen ze schenken. D’Schoulkanner aus dem Cycle 2 hunn mat vill Freed bekannte Kleesercherslidder virgedroen, déi si iwwert déi lescht Woche fläisseg geüübt haten.

D’Léierpersonal an den Elterecomité, mat der Hëllef vu ville fräiwëllegen Elteren, hu fir de Verkaf an d’Organisatioun gesuergt, esou datt de Chrëschtmaart och dëst Joer e groussen Erfolleg war.

Een Deel vum Erléis gëtt dëst Joer un d’Aktioun “Kannerwonschbam“  vum Office social NORDSTAD gespent.

E grousse Merci all deenen déi un der Organisatioun a Realisatioun vum Chrëschtmaart bedeelegt waren.

Leone Giusy

Schierener Schoulpresidentin

Article MyWort

Catégories
Actualités

Workshop “Informatique”

Ce mardi 8 novembre, la Direction de l’enseignement fondamental de la région de Diekirch, en collaboration avec les instituteurs spécialisés en développement scolaire (I-DS) et en compétences numériques (I-CN) ainsi qu’avec l’enseignant en charge du projet ROBOTEC, avait invité tous les responsables en informatique avec les présidents des comités d’écoles de la région à un Workshop au sujet des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les écoles fondamentales. Dans différents ateliers, les invités ont eu la possibilité de s’échanger et de partager leurs compétences et expériences dans le contexte de l’implémentation et du développement de l’informatique dans les écoles. Cette rencontre a été jugée très productive et utile par tous les participants, de sorte que d’autres réunions ont été envisagées dans l’optique d’une mise en réseau. 

Catégories
Actualités MyWort Artikel

D’Ettelbrécker Grondschoulkanner spenden un d’UNICEF

© Andrea Vincente

Article MyWort

Catégories
Actualités

Rentrée scolaire 2022/23

La Direction de l’Enseignement fondamental pour la région de Diekirch souhaite à tout le monde une excellente rentrée scolaire 2022/23.